Prevod peňazí do zahraničia cez CurrencyFair - kompletný návod

Facebooktwitterlinkedinmail

Prevod peňazí do zahraničia cez CurrencyFair je možný dvomi spôsobmi. Buď ako automatický prevod tzv. "Auto-Transaction" alebo ako výmena tzv. "Exchange". V oboch prípadoch je potrebné najskôr sa na stránke CurrencyFair registrovať a vytvoriť si účet.  

CurrencyFair návod: Registrácia a vytvorenie účtu

Otvoríme si stránku CurrencyFair:    Otvoriť CurrencyFair

Klikneme na tlačidlo Sign Up v pravom hornom rohu.

CurrencyFair návod registrácia ako ušetriť

Vypíšeme svoju e-mailovú adresu a heslo (2). Heslo by malo obsahovať veľké a malé písmená a čísla. 

Následne vyberieme o aký typ účtu máme záujem: osobný účet (Personal Account) alebo firmený účet (Business Account). 

vytvorenie účtu currencyfair návod ako na lacný prevod peňazí do zahraničia

V prvej časti (1) vypíšeme naše osobné údaje (Personal Details): pán/pani (Title), meno (First Name), priezvisko (Surname), dátum narodenia v tvare deň, mesiac, rok (Date of birth), krajina bydliska (Country of residence) a národnosť (Nationality).

V druhej časti (2) vyplníme adresu bydliska (Contact details). Môžeme si ju dať vyhľadať podľa PSČ (skôr pre UK, Írsko) alebo klikneme na tlačidlo Add Address Manually (vyplniť adresu manuálne) a zadáme ju manuálne (Číslo, Ulica, Mesto, Krajina). 

prevod peňazí do zahraničia cez currencyfair návod

V tretej časti (3) vypíšeme ďalšie údaje (Further Information).
1. Aký je hlavný dôvod vytvorenia si účtu na CurrencyFair? (What is the main reason you wish to open a CurrencyFair account?) Stačí keď vyberieme jednu z možností napr. práca, dovolenka, pôžičky, investície atď.
2. Povolanie (Occupation). Uvedieme napr. worker (pracovník), self-employed (živnostník), retired (dôchodca), alebo priamo naše povolanie. 
3. Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli? (How did you hear about us?) Táto otázka je dobrovoľná. Uvedieme napr. internet, Facebook.

Na záver odporúčame prečítať si Všeobecné obchodné podmienky (CurrencyFair's Terms & Conditions) a ak s nimi súhlasíme, odškrtneme možnosť I confirm that I am at least 18 years old and that I agree to CurrencyFair's Terms & Conditions (súhlasím, že som starší ako 18 rokov a súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti CurrencyFair). 

Registráciu dokončíme kliknutím tlačidla Save Profile (uložiť profil).

prevod peňazí z UK cez currencyfair návod ako ušetriť

CurrencyFair návod: prevod typu Auto Transaction (automatický prevod)

Automatický prevod je najjednoduchšia možnosť ako poslať peniaze do zahraničia cez CurrencyFair. Prevod je jednoduchý asi ako platba v hociktorom internetovom obchode. V prípade takéhoto transferu nám CurrencyFair ponúkne najvýhodnejší výmenný kurz aký je momentálne dostupný. Podľa údajov nápovedy sa tento kurz líši oproti reálnemu kurzu stred iba o 0,4% až 0,6%, čo je vynikajúci výsledok.

Automatický prevod sa skladá z týchto častí: zadanie sumy a výber mien, zadanie údajov odosielateľa, zadanie údajov príjemcu a odoslanie lokálnej platby na účet CurrencyFair. To je všetko. O zvyšok sa už postará CurrencyFair. Po tom ako dorazia peniaze z Vašej banky na účet CurrencyFair, prebehne konverzia meny, a následne bude výsledná suma opäť lokálnym prevodom odoslaná na účet príjemcu. Automatický prevod trvá zvyčajne jeden deň (záleží však aj od vašej banky ako rýchlo platbu odošle na účet CurrencyFair). 

Automatický prevod začneme kliknutím na tlačidlo Send In v ľavom menu, alebo kliknutím na modré tlačidlo Get started na úvodnej obrazovke v časti 1 Send In. 

ako poslat peniaze z USA bez poplatku currencyfair návod

V prvom kroku (1) vyberieme možnosť Create an Auto-Transaction (vytvoriť automatický prevod). Ďalej vypíšeme požadovanú sumu (2) do kolónky You send In (Vy odošlete) a zvolíme menu (3) z ktorej a do ktorej budeme peniaze posielať. Výsledná suma sa nám automatický vypočíta v kolónke Estimated amount received (odhadovaná výsledná suma). Odhadovaná je preto, že kurz medzi dvomi menami sa neustále mení a dokým Vaša banka odošle platbu na účet CurrencyFair, môže ubehnúť určitý čas a kurz sa medzitým môže mierne zmeniť. Pokračujeme kliknutím modrého tlačidla Continue (pokračovať).

ako poslať peniaze cez kreditku do zahraničia currencyfair návod

V ďalšej časti - Odkiaľ posielame peniaze? (Where are you sending money from?) vyplníme údaje odosielateľa. Do kolónky (1) Name of Account Holder (meno držiteľa účtu) napíšeme naše meno. V kolónke (2) Country where the account is held (v ktorej krajine sa účet nachádza) vyberieme krajinu, z ktorej budeme peniaze odosielať. Ďalej zvolíme menu (3) (Currency of account). Podľa toho akú krajinu sme zvolili, sa nám prispôsobili ďalšie okienka pre vyplnenie čísla účtu. V našom prípade odosielame peniaze z Veľkej Británie, preto vypíšme v kolónkach (4) a (5) britské číslo účtu (Account No) a britský kód banky (Sord Code). Ak by sme peniaze odosielali zo Slovenska alebo inej EÚ krajiny, museli by sme číslo účtu vypísať v tvare IBAN. Po vypísaní bankových údajov klikneme na tlačidlo Check Details (overiť detaily) a pokračujeme nižšie.

currencyfair návod lacný prevod peňazí do zahraničia

Ďalej musíme zadať komu peniaze posielame (Where would you like to transfer out the money to?). Ak poznáme bankové údaje príjemcu, klikneme na prvú možnosť I know the account information (poznám bankové údaje). Ak ich nepoznáme môžeme zvoliť možnosť Request the account information via email. V takom prípade vypíšeme iba e-mail príjemcu peňazí a CurrencyFair bude sám kontaktovať príjemcu, aby si vypísal bankové údaje kam si praje peniaze vložiť. V našom prípade posielame peniaze sami sebe, preto zvolíme prvú možnosť a do kolónky (2) vypíšeme naše meno (Name of Account Holder). Vyberieme krajinu (3) v ktorej sa účet príjemcu peňazí nachádza (Country where account is held) a jeho menu (4) (Currency of account). Vypíšeme číslo účtu príjemcu v tvare IBAN (5). Opäť klikneme tlačidlo (6) Check Details (skontrolovanie údajov). V predposlednom kroku (7) vyberieme dôvod transferu peňazí (Purpose of this transfer) - napr. plat, dovolenka, investovanie atď. Ak je všetko v poriadku pokračujeme kliknutím tlačidla Continue (8).

spôsob odoslania sumy

Posledným krokom je odoslanie nami zvolenej sumy (1) na lokálny účet CurrencyFair, pomocou vygenerovaných bankových údajov (2). V našom prípade odosielame peniaze z Veľkej Británie a preto nám CurrencyFair vygeneroval bankové údaje pre svoj lokálny britský účet. Otvoríme si nové okno v prehliadači a prejdeme do internet bankingu našej banky. Následne urobíme lokálny bankový prevod (ktorý je bez poplatku) na CurrencyFair účet a použijeme pri tom nasledovné údaje: názov účtu (Beneficiary), číslo účtu (Account No) a britský kód banky (Sort Code), prípadne použijeme IBAN číslo účtu (IBAN) a SWIFT/BIC kód. Veľmi dôležité je uviesť referenciu (Payment reference), aby mohol CurrencyFair rozpoznať platbu vo svojom systéme. Samozrejme neodpisujte údaje z nášho obrázka ale použite tie, ktoré CurrencyFair vygeneroval Vám. Citlivé údaje sme zámerne začiernili. Keď bankový prevod dokončíme, môžeme sa vrátiť na stránku CurrencyFair. V pravej časti (3) vidíme odhadovaný čas dokončenia transakcie (estimated exchange time) ak sme platbu odoslali hneď teraz. V našom prípade nasledujúci pracovný deň.
To je všetko. Zadanie prevodu a odoslanie platby nám zabrali iba pár minút a o zvyšok sa už postará CurrencyFair. Akonáhle obdrží našu platbu na svojom britskom účte, konvertuje sumu najvyšším možným výmenným kurzom v danom momente a odošle ju na účet príjemcu opäť lokálnym prevodom v krajine príjemcu. 

CurrencyFair návod: prevod typu Exchange (výmena)

Druhý spôsob prevodu peňazí cez CurrencyFair je prevod typu Exchange teda výmena. V tomto prípade má klient možnosť sám si zvoliť výmenný kurz a čaká či sa nájde protistrana (opačný prevod), ktorá by výmenný kurz akceptovala. Prevod začneme kliknutím na tlačidlo Start exchanging na úvodnej obrazovke v časti 2 Exchange, alebo klikneme na možnosť Exchange (1) v ľavom menu.

currencyfair návod a postup pri prevode peňazí do česka

Na pravej strane obrazovky vyberieme možnosť Choose your own exchange rate (zvoliť si vlastnú menu). Svoj vlastný výmenný kurz si nastavíme veľmi jednoducho posúvaním lišty (1) doprava alebo doľava, prípadne klikaním na tlačidlá plus alebo mínus. Pod lištou sa nám automaticky zobrazuje výsledná suma prepočítaná nami zadaným výmenným kurzom (2). Na ľavej strane obrazovky v časti Rate history (3) na grafe vidíme vývoj reálneho výmenného kurzu za posledné obdobie (voliteľná doba). Zároveň vidíme výšku nami nastaveného kurzu.  

zadanie vlastného výmenného kurzu

Po prekliknutí sa do okna Exchange Queue (poradovník) vidíme na koľkej pozícií sa nachádzame s nami nastaveným kurzom. S narastajúcim  kurzom bude CurrencyFair vždy automaticky vybavovať najskôr prevody ľudí, ktorí sú v poradovníku nad nami. Ak teda nastavíme výmenný kurz zbytočne vysoko, skončíme v poradovníku až na spodných miestach a je veľmi pravdepodobné, že náš prevod ani dokončený nebude. Nehovoriac o tom, že je málo pravdepodobné, že sa nájde druhá strana, ktorá by tento kurz akceptovala. Je na našom zvážení ako výmenný kurz nastavíme

prevod typu echange cez currencyfair návod

Po tom ako nastavíme výmenný kurz, klikneme na modré tlačidlo Set-Up exchange čím prevod peňazí potvrdíme. Peniaze odošleme na lokálny účet spoločnosti CurrencyFair rovnakým spôsobom ako v prípade automatického prevodu.

CurrencyFair návod: záver

currencyfair koniec

Ak hľadáte jednoduchý spôsob ako poslať peniaze do zahraničia a nechcete platiť vysoké bankové poplatky a skryté poplatky, CurrencyFair je vynikajúca voľba!

 

Prejsť na CurrencyFair

Pri automatickom prevode máte istotu vysokého výmenného kurz bez námahy, zaberie len pár minút a peniaze máte na účte príjemcu do jedného až dvoch dní. Ak posielate vyššiu sumu, oplatí sa uvažovať aj nad prevodom typu Exchange (výmena).

Prevod typu Exchange (výmena) odporúčame skôr ľuďom, ktorí vedia čo robia a majú prehľad o tom ako trh zahraničných mien funguje. Môže stať, že výmenný kurz nastavíme zbytočne vysoko, a dokým budeme čakať na nájdenie vhodnej protistrany, kurz sa obráti proti nám a začne klesať. Tým pádom ku prevodu ani nemusí dôjsť. Na druhej strane, ak vieme čo robíme, môžeme takýmto jednoduchým spôsobom pekne ušetriť. Prevod tohto typu sa oplatí hlavne pri vyšších čiastkach (niekoľko tisíc eur) kedy aj malý posun kurzu môže spôsobiť nárast výslednej sumy o niekoľko desiatok či stoviek Eur. Zároveň odporúčame neponáhľať sa, odsledovať si aktivitu na CurrencFair "markete" a prečítať si aj oficiálnu nápovedu CurrencyFair: Exchange or Auto-Transaction.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj!
Facebooktwitterlinkedinmail