Ako zistiť kód banky? BIC / SWIFT kódy bánk na Slovensku

Facebooktwitterlinkedinmail   www.prevod-penazi.sk | BIC / SWIFT kódy bánk na Slovensku | 03.03.2017 

Čo sú BIC / SWIFT kódy bánk?

BIC / SWIFT kódy bánk sú identifikačné kódy bánk, ktoré sa používajú pri medzinárodnom platobnom styku a označujú konkrétneho poskytovateľa platobných služieb. BIC / SWIFT kódy bánk prideľuje spoločnosť SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Spoločnosť pre medzinárodnú bankovú finančnú telekomunikáciu) s prihliadnutím na štandard ISO 9362:2014.

Pozor, nepomýľte sa! BIC / SWIFT kódy bánk nie sú štvormiestne kódy bánk, ktoré sa kedysi používali na Slovensku.  

Nové BIC / SWIFT kódy bánk majú pevne danú štruktúru a skladajú sa z 8 až 11 znakov.

BIC / SWIFT kódy bánk na Slovensku majú 8 až 11 znakov

Štruktúra BIC / SWIFT kódov bánk:

- 4 znaky identifikujú banku (napr. PRVA pre Prvú stavebnú sporiteľňu, a.s.)
- 2 znaky identifikujú krajinu alebo geografické územie, na ktorom má banka sídlo (napr. SK pre Slovensko).
- 2 alfanumerické znaky identifikujú región alebo mesto, v ktorom má banka sídlo (napr. BA pre Bratislavu).
- 3 voliteľné znaky identifikujú pobočku banky

Pri SEPA platbe alebo pri inej platbe do zahraničia budete okrem BIC (SWIFT) kódu banky potrebovať aj medzinárodné číslo účtu vo formáte IBAN (International Bank Account Number). Čo je IBAN si prečítajte v tomto článku.
 

Zaujíma vás lacný prevod prevod peňazí do zahraničia? 

sipkaPozrite si náš zoznam najlacnejších poskytovateľov zahraničných prevodov 
a prečítajte si ako neplatiť zbytočné bankové poplatky.

BIC / SWIFT kódy bánk na Slovensku

Kódy bánk boli prevzaté zo zoznamu identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk pre Slovenskú republiku Národnej Banky Slovenska 03.03.2017 (zdroj).

KÓDY BÁNK 
NA SLOVENSKU
BIC / SWIFT
KÓDY BÁNK
NÁZOV
Domáci poskytovatelia platobných služieb
0200 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
0900 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
0720 NBSBSKBX Národná banka Slovenska
1100 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
1111 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
3000 SLZBSKBA Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
3100 LUBASKBX Sberbank Slovensko, a.s. 
5200 OTPVSKBX OTP Banka Slovensko, a.s. 
5600 KOMASK2X Prima banka Slovensko, a.s.
5900 PRVASKBA Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
6500 POBNSKBA Poštová banka, a.s.
7300 INGBSKBX ING Bank N.V.,  pobočka zahraničnej banky
7500 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
7930 WUSTSKBA Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
8050 COBASKBX Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava
8100 KOMBSKBA Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
8120 BSLOSK22 Privatbanka, a.s.
8130 CITISKBA Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
8170 KBSPSKBX ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
8160 EXSKSKBX EXIMBANKA SR
8180 SPSRSKBA Štátna pokladnica
8191 -------- Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
8400 -------- COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky
8320 JTBPSKBA J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
8330 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
8360 BREXSKBX mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
8370 OBKLSKBA Oberbank AG  pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
8390 -------- AKCENTA, spořitelní a uvěrní družstvo, pobočka Košice
8410 RIDBSKBX ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky
8420 BFKKSKBB BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
8430 KODBSKBX KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky
9950 -------- First Data Slovakia, s.r.o.
9951 XBRASKB1 Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
9952 TPAYSKBX Trust Pay, a.s.
9953 -------- Payment Institution NFD, a.s.
8440 -------- BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky
2010 FIOBCZPP Fio banka, a.s.
5800 JTBPCZPP J&T BANKA, a.s.

BIC / SWIFT kódy bánk v Českej republike nájdete napríklad na tejto stránke

Kam ďalej?   >   Zobraziť článok: Lacný prevod peňazí do zahraničia   >      Zobraziť článok: Čo je IBAN?   

Páčil sa ti článok? Zdieľaj!
Facebooktwitterlinkedinmail